Július Koreszka - Stromy v krajine

Stromy v krajine

Július Koreszka Stromy v krajine, 1945-1950 ceruza, papier, 29,5 x 29,0 cm