Janko Alexy - V Čáčove

V Čáčove

Janko Alexy V Čáčove, 1945 pastel, papier, 98,0 x 67,0 cm