Mikuláš Galanda - Dievča s copom

Dievča s copom

Mikuláš Galanda Dievča s copom, 1927 monotypia, 25,0 x 35,0 cm